E-shop Elektro-svitidla.com ukončil činnost ke dne 31. 5. 2023, děkujeme za přízeň. Nově můžete nakupovat váš sortiment na e-shopu ELKOV

ElPe CZ, s.r.o. (https://www.elektro-svitidla.com/)

Všeobecné obchodní podmínky

VŠE O NÁKUPU

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elektro-svitidla.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (podnikatel, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost ElPe CZ, s.r.o., vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 99282, se sídlem Konviktská 291/24, 11000 Praha 1 - Staré Město, IČO: Konviktská 291/24, 11000 Praha 1 - Staré Město. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova 24 hodin denně.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti  elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva  vzniká závazným potvrzením objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje) platí do vyprodání zásob.

PLATBA ZBOŽÍ

Jak funguje platba online

Online platba kartou má 3 fáze, které probíhají velmi rychle. Zákazník zná především první část, v níž platbu založí – tedy vypíše údaje ze své karty: číslo, datum vypršení platnosti z přední strany karty a CVC kód ze zadní strany karty. Pokud se jedná o platbu zabezpečenou 3DSecure systémem, zadá také kód, který mu přišel SMS zprávou.

Po odeslání platby na straně zákazníka dochází k autorizaci platby. Ta probíhá v bance platícího klienta. Banka ověřuje především to, jestli zadané údaje sedí s údaji držitele karty, jestli má zákazník na účtu dostatek peněz a jestli má u své karty vůbec povolenou funkci placení online. Celý tento proces přitom zabere pár sekund.

Po schválení platby dostanou zákazník i obchodník potvrzení o platbě. Prostředník, tedy daná platební brána, pošle prodejci peníze na účet a on může zboží odeslat.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je potvrzena do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete zrušit a to telefonicky, či e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) DOPRAVNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží si můžete převzít osobně v naší prodejně v Čáslavi či výdejně ELKOV Praha (K Bílému vrchu 3140/20) , nebo Vám ho zašleme prostřednictvím České pošty či přepravní firmou PPL.

Při objednávce do 2000,- Kč s DPH účtujeme:

Česká pošta -

Dobírkou :  dopravné  250,- Kč + doběrečné 30,- Kč

Při platbě převodem :  dopravné 170,-Kč + doběrečné – 0,- Kč

PPL -

Dobírkou : dopravné  109,- Kč + doběrečné 30,- Kč

Při platbě převodem :  dopravné 109,- Kč  +  doběrečné – 0,- Kč

 

Při objednávce nad 2000,- Kč s DPH účtujeme:

Dopravné Česká pošta a PPL -  0,- Kč

Doběrečné do 30.000,- Kč  - 30,- Kč

Doběrečné nad 30.000,- Kč  - 50,- Kč

Při platbě převodem nad 2.000,- Kč zákazník doběrečné a dopravné neplatí.

Platba předem na bankovní účet: 277190038/0300

Platba bankovním převodem je způsob platby předem, tj. zboží je odesláno po připsání částky na účet ElPe CZ,s.r.o..

Dobírka :

V případě dodání zboží na dobírku je zboží hrazeno v hotovosti přepravci při jeho doručení.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3 - 21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

Případné reklamace zasílejte na adresu Svatopluka Čecha 1758, 286 01 Čáslav.

Odpovědnost se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás bez zbytečného odkladu po zjištění vady o reklamaci osobně, telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete nejlépe jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a způsob požadovaného řešení

4) pokud možno, přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě nebo jeho kopii

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od doručení reklamace a převzetí zboží naší firmou. Spotřebiteli bude vydáno písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů v nezbytné výši. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu vzniklých nákladů k tomuto odstoupení.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

10) PHE

Poplatky za recyklaci historického elektrozařízení jsou zahrnuty v ceně zboží.

10a) Zpětný odběr elektrospotřebičů

1. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje při zakoupení elektrozařízení zpětný odběr obdobného elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti.

2. Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

3. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

11) Ceny uvedené na www.elektro-svitidla.com platí pouze při objednávce přes e-shop.

12) Foto přiřazené k výrobku je ilustrační a může se lišit od skutečnosti. Chyby a omyly v textu a vyobrazení vyhrazeny.

13) Uvedené ceny jsou vždy za jednotku ks, m, kg pokud není uvedeno jinak.

14) Právo odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v § 1837 a 1840 občanského zákoníku.

V případě, že při objednávce uvede kupující do objednávkového formuláře IČ popřípadě DIČ, tak si je vědom, že mu uvedené právo na odstoupení od smlouvy nepřísluší, jelikož v takovém případě objednává zboží jako podnikatel.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Nejlépe tedy odešlete dopis (nebo email) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

Zboží doručte zpět na odběrné místo nebo na sklad ElPe CZ, s.r.o., Svatopluka Čecha 1758, 286 01 Čáslav. Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto postupu zpět na naši adresu, odešlete pokud možno v původním neporušeném obalu, nepoškozené, bez známky užití, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř. kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech zákonných podmínek Vám peníze za zboží a původního dopravného budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemá nárok na uhrazení poštovného a balného, které vynaložil na vrácení zboží prodávajícímu po účinnému odstoupení od smlouvy.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

15) OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Používáním internetového obchodu www.elektro.svitidla.com souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Společnost ElPe CZ, s.r.o., jako provozovatel serveru www.elektro-svitidla.com, je registrovaným správcem osobních údajů a garantuje bezpečnost vámi poskytnutých dat. Námi spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí když nám zavoláte na naši infolinku nebo napíšete na email. Vaše osobní údaje budou změněny, popřípadě vymazány.

16) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení naleznete zde.

 

V Čáslavi dne 30. ledna 2023